Agenda en (lopende) projecten

Volgend Regionaal Multidisciplenair Migrantenoverleg  dinsdag 16 maart 2021 van 17.30-19.30.  


Beterketen Aanvraag project Cultuursensitieve dementie diagnostiek en zorg

Dr. Suzanne Boon - van Dijk, klinisch geriater, Franciscus Gasthuis & Vlietland; Dr. Janne Papma, universitair docent, Erasmus MC; in samenwerking met Franciscus Gasthuis & Vlietland, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis . 

Gezien de demografie van de regio Rotterdam-Rijnmond, in combinatie met de hogere prevalentie van dementie onder migrantenouderen, verwachten wij dat er in onze regio een groot aantal migrantenouderen zullen zijn met dementie; wij verwachten echter ook dat veel van deze migrantenouderen niet worden gezien voor diagnostiek bij de geheugenpoliklinieken in onze regio. Ook van zorgpartners horen wij terug dat mensen met een migratieachtergrond niet altijd doorverwezen werden voor dementiediagnostiek op de geheugenpolikliniek. We zullen daarom ten eerste de verwijzingen naar cultuursensitieve dementiediagnostiek proberen te optimaliseren door na te gaan vanuit welke wijken er relatief weinig migrantenouderen worden verwezen voor diagnostiek en actief in te zetten op de doorverwijziging vanuit die wijken (bijvoorbeeld door meer informatie te geven aan de VraagWijzer of huisartsen). Op het gebied van diagnostiek willen wij de geleerde lessen van de migrantenpoli van het Erasmus MC en Havenziekenhuis delen met andere ziekenhuizen in de regio en de werkwijze tussen ziekenhuizen meer uniformeren, zodat patiënten met een migratieachtergrond in alle ziekenhuizen dezelfde goede zorg krijgen. Ten laatste willen we het proces van het vinden van cultuursensitieve zorg na de diagnose dementie verbeteren (zoals betere verwijzing naar dagbestedingsactiviteiten in de eigen taal/cultuur, betere aansluiting met de casemanager). We willen bijvoorbeeld weten van onze partners van Culturele Dementiezorg Rotterdam via welke weg patiënten bij hen terecht zijn gekomen en of de patiënten voor wie zij zorg bieden ook een formele dementiediagnose hebben (en hoe lang na de diagnose zij bij de zorgorganisaties in beeld kwamen).


Het TULIPA-project zoekt gezonde oudere migranten!Voor een onderzoek naar het meten van dementie bij migranten

TULIPA informatiebrief Erasmus MC-1.pdf


Speciale ‘corona-lijn’ voor ouderen met een migratieachtergrond

Ouderen met een migratieachtergrond kunnen vanaf maandag bellen met een speciale hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat volgens de initiatiefnemers ook open voor ‘gewoon’ een praatje. De ouderen worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond hebben. De hulplijn (030-3400600) is een initiatief van KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). 

Opvangen van vragen en signalen door de kernteams Delfshaven en Feijenoord


Vanaf 11 mei 2020 heeft ieder kernteam een telefoonnummer en e-mailadres opengesteld voor vragen, problemen en (verontrustende) signalen rond oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun mantelzorgers. Professionals van hulplijnen, opvangpunten, gezondheidscentra, Vraagwijzer, inloopcentra e.a. in Delfshaven en Feijenoord kunnen het kernteam bellen of mailen bij (complexe) vragen of een ‘niet-pluis-gevoel’ over ouderen en mantelzorgers uit de doelgroep. Het kernteam zal binnen 2 dagen met de professional contact opnemen en vervolgens vanuit het kernteam contact leggen met de oudere en/of mantelzorger en voor zover mogelijk hulp bieden.
Kernteam Feijenoord is bereikbaar op telefoonnummer 010 2618185 (maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00). Er kan ook een bericht worden achtergelaten op het e-mailadres feijenoord@projectomd.nl.
Kernteam Delfshaven is bereikbaar op telefoonnummer 010 2618184 (maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00). Er kan ook een bericht worden achtergelaten op het e-mailadres delfshaven@projectomd.nl

Meer weten over het project?
Zie www.hr.nl/projectmigrantenendementie
Of neem contact op met de projectleider Marina Jonkers, senior onderzoeker en docent bij Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam via M.D.J.Jonkers@hr.nl

Dit project is onderdeel van Project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie’. 
Het project is voor en samen met thuiswonende oudere migranten die vergeetachtig zijn of dementie hebben en hun familie in de wijken Feijenoord en Delfshaven in Rotterdam. In deze wijken wonen veel ouderen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Kaapverdische achtergrond. Welke wensen en behoeften hebben de ouderen en hun familie om goed thuis te blijven wonen?
Voor projectinformatie: www.hr.nl/projectmigrantenendementie
Voor achtergrondinformatie over het onderwerp zie webpagina bij resultaten/publicaties het vierluik van Marina Jonkers (2018), Migrantenouderen en dementie. Een literatuuronderzoek naar hun toename en achtergronden, zichtbaarheid bij hulpverlening, ondersteuningsbehoeften en interventies. Rotterdam: Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam.

KCZI flyer - Aanmeld- en advieslijn migranten en dementie Delfshaven en Feijenoord.pdf