Wie zijn wij?

Deze website is een initiatief van de migrantenpolikliniek voor geheugenproblemen van het Maasstadziekenhuis (voorheen Havenpolikliniek) en het Erasmus MC (Link website). Initiatiefnemers zijn Janne Papma, Sanne Franzen en Marleen Harkes. Marleen is klinisch geriater en is in 2013 gestart met deze polikliniek in het toenmalige Havenziekenhuis. Janne is onderzoeksleider in het Alzheimercentrum Erasmus MC. Sanne is neuropsycholoog en promoveert op het onderwerp diagnostiek en zorg voor Migranten met dementie.

Op dit moment is er een stijging waarneembaar in het aantal niet-westerse migranten binnen de geheugenpoliklinieken in de randstad. Uit ervaring is gebleken dat het Westers gerichte diagnostische traject bij dementie niet volstaat voor niet-westerse migranten. Van de grootste niet-westerse allochtone bevolkingsgroepen zijn met name Turkse en Marokkaanse ouderen in het nadeel, door een taal- als cultuurbarrière en lage opleidingsniveaus.  Op de geheugenpoliklinieken van het Maasstadziekenhuis en Erasmus MC hebben wij daarom onze diagnostiek aangepast.  Door de aangepaste aanpak wordt er nu met meer zekerheid een diagnose gesteld. Hoe de behandeling na de diagnose eruit ziet is maatwerk; hangt af van de wensen en verwachtingen van de patiënt en zijn omgeving. Daarom is de culturele context ook hier van uiterst belang. Of de diagnose dementie is, een depressie, of een aanpassingsprobleem of dat de geheugenproblemen veroorzaakt worden door lichamelijke problematiek; nazorg voor de patiënt en de mantelzorgers moet werken! Wat is er in Rotterdam e.o. te vinden aan nazorg voor de vooral eerste generatie migrant? Welke thuiszorgorganisaties houden rekening met de migrantenachtergrond? Waar vind ik een Turkse dagopvang? Op dit soort vragen hoopt deze website antwoorden te vinden. Vindt je ze niet of denk je ook iets bij te dragen? Schroom niet ons te mailen. migrantenpoli@erasmusmc.nl

Het netwerk Culturele Dementiezorg (Rotterdam) zet zich in voor betere diagnostiek bij, en zorg voor migranten met geheugenproblemen/dementie in de regio Rotterdam. Het netwerk bestaat onder andere uit geheugenpoli’s, thuiszorg- en verpleeghuisorganisaties, psychologenpraktijken, en geïnteresseerden met veel kennis van de doelgroep. Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen. Eén van de doelen is om belangrijke onderwerpen te bespreken, zoals de vraag hoe we migranten het beste kunnen informeren over dementie, hoe we de verpleeghuiszorg beter kunnen laten aansluiten bij de doelgroep, en waar de mantelzorgers van migranten met dementie eigenlijk behoefte aan hebben.  Door regelmatig bij elkaar te komen, weten we van elkaar welke zorg iedereen aanbiedt en kunnen we migranten zo beter en sneller naar elkaar doorverwijzen. Daarnaast ontstaan er uit deze bijeenkomsten soms nieuwe samenwerkingen, zoals het samen geven van voorlichting.