Media, links

Artikelen en publicaties


Publicaties

Interculturele sociale kaart.pdf

Reliability and Validity of Rowland Universal Dementia Assessment Scale in Turkish Population, American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias

immigranten-en-hun-kennis-van-de-zorgstaat-lubbers-2019-verwachting-zorg-staat-1.pdf

Verslag casusbesprkeing Yemma Interculturele Communicatie .docx

Richtlijn Interculturele Zorg levenseinde moslimpatiënten.pdf

Directe links naar bestanden

Voorlichting regels, formulieren en geld bij het ouder worden.informatiemateriaal module regelingen in NL 06-08.docx

PPT sociale benadering dementie.pptx

FINAL_Poster AAIC Sanne Franzen protocol.pdf

Verslag Gezond Ouder Worden 2017-2.pdf

IMG-20181026-WA0004.jpg

IMISCOE congres_SoomAmmann_vanHolten.pdf

IMISCOE congres_Jeanine Suurmond.pdf

IMISCOE congres_Carolien Smits.pdf

IMISCOE congres_Hanna Carlsson.pdf

IMISCOE congres_ Roos Pijpers.pdf

IMISCOE congres_questions for discussion.pdf

IMISCOE congres_Nina Conkova.pdf

IMISCOE congres_Neda Bayat.pdf

IMISCOE congres_Jolien Klok.pdf

IMISCOE congres_Anna Pot.pdf

Fokkema-Conkova2018_Wij Zijn Er.pdf

Pot2018_DeTaalbarrièreBijOudereTurkseV.PDF

Şekercan2018 GaatZorggebruikInHetLandVanHer.pdf

Conkova-Lindenberg2018GezondheidEnWelbevindenVanOude.pdf

Tilburg-Fokkema2018 HogereEenzaamheidOnderMarokkaa.pdf

Janssen2018 GezondeLevensverwachtingOpOude.pdf

Pijpers-Carlsson2018 DeImpactVanHetWijkgerichteWerk.pdf

Signalenkaart_Rotterdam_digitale-leesversie-1.pdf


Links naar interessante sites

https://www.pharos.nl/kennisbank/wie-zorgt-voor-oudere-migranten-de-rol-van-mantelzorgers-sleutelfiguren-professionals-gemeenten-en-ouderen-zelf/


Onze collegae in Gelderland- Zuid hebben ook een werkgroep en bijeenkomsten: https://www.netwerk100.nl/wat-wij-doen/dementieprogramma/ 

https://www.alzheimer-nederland.nl/

https://dementie.nl/heeft-een-casemanager-zin-als-mijn-ouder-geen-nederlands-spreekt 

https://dementie.nl/mijn-zus-is-naar-nederland-gekomen-om-voor-moeder-te-zorgen. ervaringsverhalen 

https://www.kis.nl/artikel/coronavirus-en-eenzaamheid-bij-migrantenouderen-tips

www.hr.nl/projectmigrantenendementie (Voor achtergrondinformatie over het onderwerp zie webpagina bij resultaten/publicaties het vierluik van Marina Jonkers (2018), Migrantenouderen en dementie. Een literatuuronderzoek naar hun toename en achtergronden, zichtbaarheid bij hulpverlening, ondersteuningsbehoeften en interventies. Rotterdam: Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam.)

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/keurmerk-migrantvriendelijke-ouderenzorg

https://www.alz.co.uk/other-languages

https://www.nvtz.nl/thema/van-waarde-blijven/publicaties/295-multicultureel-samensterven

https://www.ad.nl/enschede/ayse-85-uit-enschede-heeft-alzheimer-maar-waar-kan-ze-terecht~a741aafa/

https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user38284/A4%20flyer%20Oudere%20migranten%20met%20dementie%20startbijeenkomst.pdf

http://signaleren.alzheimer-nederland.nl/ Dit zijn korte voorlichtingsfilmpjes die inzicht geven in de signalen van dementie.

https://www.gezondinnederland.info Hier staat informatie over de verschillende onderdelen van het Nederlandse zorgstelsel in verschillende talen uitgelegd.

https://www.demenz-und-migration.de Dit is een website van de Duitse Alzheimer stichting die speciaal gericht is op mensen die een andere taal spreken. Op de homepagina al kan je klikken op andere talen en dan ga je naar een informatiepagina in die taal. Dan opent een pagina waar je kan klikken op verschillende thema’s: wat is dementie, diagnose & behandeling, dingen die je moet regelen (bewindvoering e.d.), communicatie & omgang, wie/welke organisaties je kan raadplegen & verdere informatie. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO5W9Bu_Jl0GnG661iaKD6WK Filmpjes over dementie in verschillende talen. Lijkt op het voorlichtingsmateriaal “Heeft Yasmina dementie of niet?”

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/bijeenkomstenoverzicht/kaveh-bouteh-geeft-advies-cultuursensitief-communiceren/ Adviesfilmpjes over cultuursensitief communiceren m.b.t. dementie.

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/publications-and-factsheets/publications-other-languages Informatie over dementie in andere talen.

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/10/Vraaggericht_werken_met_oudere_migranten_met_dementie_en_hun_mantelzorgers_Pharos_infosheet-3.pdf Een document over hoe zorgprofessionals kunnen ondersteunen bij dementie in migrantenfamilies.

https://www.alzheimer-europe.org/content/download/170517/1288954/file/Final%20version%20of%20ethics%20report%20on%20minority%20ethnic%20groups%202018_47.pdf Europese literatuurstudie over dementie bij mensen met een migratieachtergrond. Is een heel handige samenvatting van de verschillende barrières m.b.t. dementiezorg bij migrantenouderen.

https://www.alzheimer-europe.org/Ethics/Database-of-initiatives-for-intercultural-care-and-support Alzheimer Europa heeft een heel handige database gemaakt over interculturele zorg. Rechts op het scherm kan je klikken op een taal en dan staan er links naar voorlichtingsmaterialen, projecten en initiatieven die gericht zijn op de doelgroep in verschillende landen.

http://casussen-uit-achterstandswijken.nl/wp-content/uploads/2018/10/dementie_bij_migranten_downloadversie.pdf Handig samenvattend document voor zorgprofessionals.

www.turksedietist.nl

Dementie op Sint- Maarten www.henryostianafoundation.nl

https://www.spectrumelan.nl/publicaties/olifantenpaadjes-in-de-zorg-migranten-en-dementie

https://www.pharos.nl/agenda/oudere-migranten-met-dementie-het-gesprek-in-2020/