Ergotherapie Rotterdam

Ergotherapie Rotterdam bestaat uit een team van 5 ergotherapeuten werkzaam in de regio Rotterdam en omliggende gemeentes. In de meeste gevallen vindt ergotherapie in de thuissituatie plaats, omdat de problemen in het dagelijks functioneren het beste bekeken kunnen worden op de plek waar ze plaats vinden.

Dagelijkse handelingen kunnen bij dementie een traject vol hindernissen worden als gevolg van bijvoorbeeld geheugenverlies, problemen met concentratie en oriëntatie en het inschatten van situaties. De ergotherapeut richt zich op betekenisvolle, dagelijkse activiteiten in de eigen woonomgeving waarbij de persoonlijke situatie gebaseerd op het levensverhaal van de cliënt als uitgangspunt wordt gebruikt. De ergotherapeut heeft als taak om de cliënt en de mantelzorger te begeleiden en te adviseren. Verder kan de ergotherapeut de cliënt opnieuw leren te handelen waarbij hij/zij gebruikt maakt van compensatie strategieën en visuele en auditieve reminders. Verder kan het structureren van de omgeving in overleg met de cliënt bevorderlijk zijn voor het verloop van dementie. Het steven is om de kwaliteit van leven in de thuissituatie zo hoog mogelijk te houden. Behalve het behandelen van de cliënt zelf, heeft de ergotherapeut ook veel aandacht voor de mantelzorger(s). Een goede begeleiding van de mantelzorger heeft een grote invloed op de effectiviteit van de totale behandeling. Advies en begeleiding bij het verzorgen van een hulpbehoevende partner, familielid of kennis in de thuissituatie is een taak voor de ergotherapeut. De ergotherapeut kan de partner van de cliënt, de verzorgende en/of andere betrokken hulpverleners advies geven over de verzorging/begeleiding van een cliënt.


Website: http://ergotherapierotterdam.nl/

Locatie Slinge

(gevestigd in gebouw Plexus Orthopedie)
Slinge 152
3085 EW Rotterdam
info@ergotherapierotterdam.nl

Locatie Rosestraat

(postadres)
Rosestraat 123
3071 JP Rotterdam
info@ergotherapierotterdam.nl
Fax: 084-8385886